dot

dot
ความหมายของขนมมงคล 9 อย่าง article

   ขนมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอยู่คู่กับคนไทยมาแต่โบราณ ดังนั้นในงานมงคลต่างๆเราจะได้เห็นขนมไทยที่ถูกปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันมาก มายหลากหลาย ที่สำคัญชื่อของขนมนั้นล้วนมีชื่อเป็นสิริมงคลและมีความหมายในทางที่ดี

   บ้านขนมสวยขนมเอกลักษณ์ไทยมีขนมมงคล 9 อย่าง สำหรับลูกค้าที่ต้องการขนมเพื่อใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆตามแต่โอกาสและความ เหมาะสม ความหมายของเลข 9 ที่คนไทยถือว่าเป็นเลขที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่อง

   ส่วนความหมายของขนมอื่นๆอาทิเช่น  

   ขนมชั้น     :ความเจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง

   ขนมถ้วยฟู :มีแต่ความเจริญ เฟื่องฟู

   ทองหยิบ   :หยิบเงิน หยิบทอง ทำให้นึกถึงความร่ำรวย  

   ทองหยอด :แทนคำอวยพรให้ร่ำรวย มีเงิน มีทองใช้ไม่รู้จักหมดสิ้น

   ฝอยทอง   :ต้องเป็นเส้นยาวๆ เพราะจะได้เป็นตัวแทนให้ครองคู่รักกัน ยืนยาวตลอดไป

   เม็ดขนุน    :แทนคำอวยพรว่าจะทำอะไรก็มีแต่คนคอยสนับสนุน ค้ำจุน ให้เจริญก้าวหน้า

   จ่ามงกุฎ    :ให้เจริญก้าวหน้า เพียบพร้อมด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์

   เสน่ห์จันทน์:ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีแต่คนรักใคร่

   ทองเอก    :แสดงถึงความเป็นหนึ่งและเป็นที่สุด
ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมพิธีหมั้น ขนมพิธีงานแต่ง

ขนมลูกชุบ บ้านขนมสวย article